Na 1. Výroční členské schůzi byl jednomyslně odhlasován přítomnými členy úmysl uspořádat i v letošním roce Tradiční syrovické rybářské závody, a to dětí i dospělých. Termín konání, ceny vstupenek, pravidla závodů a další podrobnosti organizace závodů budou známé po schůzi členů Místní skupiny, která se uskuteční počátkem měsíce února. Všechny podrobnosti, vzešlé z této schůze, budou včas uveřejněny na našich webových stránkách.

Komentáře nejsou povolené.

Previous Post
«