Koncem r. 2010 došlo k domluvě místních rybářů na vytvoření samostatné místní skupiny rybářů působících v rámci MO Brno 5 MRS. Proto došlo nejdříve k vytvoření pracovní skupiny, která tento návrh přednesla na výboru MO Brno 5. Protože toto snažení nalezlo na výboru MO podporu a souhlasné vyjádření, došlo na ustanovující schůzi rybářů 7. 1. 2011 k oficiálnímu založení MS rybářů MO Brno 5 v Syrovicích. Na této schůzi byl vytvořen a odsouhlasen členskou základnou Výbor MS. Zároveň došlo k přijetí pravidel ohledně lovných délek ušlechtilých ryb odlišných od všeobecných nejmenších lovných délek a to u štiky na 60 cm, u lína na 30 cm a u kapra na 45 – 70 cm. Ulovený kapr s mírou pod a nad uvedenou hodnotu musí být vrácen zpět do vody.

Napsat komentář