Povolenky si můžete vyřídit jako vždy u pana Mandíka (Syrovice č.p. 313). V lednu a únoru každou sobotu a neděli od 14 do 17 hodin, v dalších měsících po telefonické domluvě (až po 18. hodině) na čísle 734 729 739.

 

Bez platného rybářského lístku a prokazatelně včas odevzdané povolenky k lovu, včetně sumáře úlovků za rok 2017, nebude možné vydat povolenku k lovu ryb na rok 2018. Povolenku k lovu ryb a řádně vyplněný sumář za rok 2017 (http://mrs-mo-brno-55.webnode.cz/ke-stazeni-sumar-atd-/) odevzdávejte prosím do 15. ledna (pokud to nestihnete, snažte se prosím odevzdat co nejdříve). Jak správně vyplnit sumář najdete zde: http://mrs-mo-brno-55.webnode.cz/uzitecne-rady/.

 

Pokud nezaplatíte členství v termínu do konce února, tak dle stanov vám zaniká členství a musíte zaplatit zápisné ve stanovené výši! Ceny všech poplatků najdete zde: http://mrs-mo-brno-55.webnode.cz/ceniky-a-platby/.
 
 

Napsat komentář