Usnesení a návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Usnesení výroční schůze 2018

V rámci klubu Jiřího Mahena zveme všechny rybáře na tyto přednášky:

 

24. 01. 2018     přednáší Jožka Foltýn o vláčení velkých dravých ryb a nástrahách pro kvalitní rybolov

 

31. 01. 2018     přednáší Ing. Roman Zajíček na téma 25 let života na agentuře ochrany přírody

 

07. 02. 2018     vás Tomáš Vítek zve na ochutnávku rybích specialit

 

14. 02. 2018     přednáší Miroslav Haluza o cestování po Siberutu

 

Akce se konají vždy od 18 hodin v sídle pobočného spolku Brno 5 na adrese Plotní 540/26.

Povolenky si můžete vyřídit jako vždy u pana Mandíka (Syrovice č.p. 313). V lednu a únoru každou sobotu a neděli od 14 do 17 hodin, v dalších měsících po telefonické domluvě (až po 18. hodině) na čísle 734 729 739.

 

Bez platného rybářského lístku a prokazatelně včas odevzdané povolenky k lovu, včetně sumáře úlovků za rok 2017, nebude možné vydat povolenku k lovu ryb na rok 2018. Povolenku k lovu ryb a řádně vyplněný sumář za rok 2017 (http://mrs-mo-brno-55.webnode.cz/ke-stazeni-sumar-atd-/) odevzdávejte prosím do 15. ledna (pokud to nestihnete, snažte se prosím odevzdat co nejdříve). Jak správně vyplnit sumář najdete zde: http://mrs-mo-brno-55.webnode.cz/uzitecne-rady/.

 

Pokud nezaplatíte členství v termínu do konce února, tak dle stanov vám zaniká členství a musíte zaplatit zápisné ve stanovené výši! Ceny všech poplatků najdete zde: http://mrs-mo-brno-55.webnode.cz/ceniky-a-platby/.